Čakry sú energetické centrá

ktorými sa prijíma, vstrebáva a predáva životná energia.  Slovo čakra sa prekladá, ako otáčanie alebo vír. Predstavte si, že vypúšťame z vane vodu. Tá je do kruhu odtokovej jamky doslova vťahovaná. Voda okolo neho víri a prúdi do hĺbky. Podobne funguje energia v energetickom centre. Čakry svojim vírivým rotačným pohybom aktivujú auru - bioenergetické pole. Tak to popisujú starí učenci v ajúrvede, tradičnej čínskej medicíne, akupunktúre a joge.

 

Čakry - je to detailná mapa pre pochopenie spojenia medzi našim Ja a ostatným svetom. Ak máme tieto energetické centrá zrovnané a otvorené, naša myseľ a telo sú v harmónii. Ak energia neprúdi vyvážene, vznikajú v energetických centrách bloky. Tie sú spôsobené emóciami a životnými postojmi. Energetické bloky vieme odstrániť.
Ak venujeme čas ich odblokovaniu, začne naša životná energia prúdiť dovnútra i von harmonickejšie a produktívnejšie.

 

Sedem hlavných čakier

Čakry vytvárajú systém idúci zdola nahor stredovou líniou tela, pozdĺž miechy a mozgu:

 

 

 
Čakry človeka
 
Čakry človeka
 

 

 

Koreňová čakra

Toto prvé energetické centrum sa nachádza v dolnej časti chrbtice, pod kostrčou. Je to dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre vyšší čakrový sytém. Spája nás s najzákladnejšími aspektami našej fyzickej existencie. Súvisí so vzťahom k materiálnym potrebám. Ak je toto energoinformačné centrum harmonické, prináša to naše sebavedomie, bezpečie, dôveru, stabilitu a dobré ukotvenie v živote.
Prislúchajú k nej: obličky, močový mechúr, močová rúra, konečník, kostrč a bedrové kĺby
Farba koreňovej čakry je červená.
Názov v sanskrte: Muládhára čakra (múla- koreň, pôvod, zdroj a adhára - základ).

 

Sakrálna čakra

Druhé energetické centrum a nachádza pod krížovou kosťou. Súvisí s tvorivosťou vo vzťahu, so sebaúctou, mužskou a ženskou energiou, so sexualitou a plodnosťou. Sebaúcta znamená urobiť miesto vlastnej tvorivej sile a umožniť tak jednotu ducha a hmoty.
Prislúchajú k nej: vaječníky, vajcovody, maternica, maternicový väz, prostata a semenníky.
Farba sakrálnej čakry je oranžová.

Názov v sanskrte: Svádhištána čakra (svá - ja a adhištána - sídlo)

 

Čakra solar plexus

Tretie energetické centrum sa nachádza pod hrudnou kosťou, v krajine žalúdka. Súvisí s našou vôľou, vedomím vlastnej hodnoty a osobnej sily. Vzniká tu túžba presadiť sa. Býva spájané s kúzlom osobnosti.
Prislúchajú k nej: slezina, pankreas, žalúdok, pečeň, žlčník, dvanástnik, črevá

Farba čakry solar plexus je žltá

Názov v sanskrte: Manipúra čakra (mani - perla, drahokam a púra - miesto, mesto, sídlo)

 

Srdcová čakra

Štvrté energetické centrum sa nachádza uprostred hrude, pod hrudnou kosťou. Súvisí s láskou a so súcitom. S tým, ako vieme otvoriť svoje srdce a schopnosťou nepodmienene prijímať a dávať. Vyjadruje aj to, ako sa máme radi, respektíve, ako máme radi svoje telo. Toto centrum leží na polovici cesty medzi nižšími energetickými centrami a troma vyššími. Preto je to z pohľadu vedomia miestom prechodu z nižších sfér, do uvedomenia si vyšších sfér.

Prislúchajú k nej: srdcovo-cievny systém, pľúca, prsia a hrudníkova chrbtica
Farba srdcovej čakry je zelená alebo rúžová

Názov v sanskrte: Anaháta čakra (anáhata náda - nekonečný, neohraničený zvuk, nezrodený a nezanikajúci).

 

Krčná čakra

Piate energetické centrum sa nachádza v oblasti hrtanu. Súvisí s komunikáciou, sebavyjadrením, úprimnosťou a kreativitou. Je mostom medzi myšlienkami a reakciou. Sila sa tu prejavuje najviac vo vyjadrovacej schopnosti, ktorá má v živote človeka ohromujúci vplyv. Akákoľvek kreativita je procesom, ktorým vyjadrujeme niečo zo svojho vnútra. Ak je toto energoinformačné centrum silné, výsledkom môže byť dramatická, silná a veľmi pôsobivá tvorba.

Prislúchajú k nej: štítna žľaza, hrdlo, mandle, krajina krku, pažerák
Farba krčnej čakry je tyrkysovo modrá 

Názov v sanskrte: Višuddhi čakra (viš - nečistota, jed a šuddhi - očista, prečisťovanie).

 

Čakra tretie oko

Šieste energetické centrum sa nachádza uprostred obočia a vyžaruje do stredu čela. Súvisí s intuíciou, vnútorným zrakom. Završuje sa tu vývoj poznania človeka. Manifestuje sa tu múdrosť, hlboké porozumenie a rozpoznávanie pravdy.

Prislúchajú k nej: oči, čelo, čelné, nosové a prínosové dutiny, uši
Farba čakry tretieho oka je indigovo modrá
Názov v sanskrte: Ádźna čakra  (adžná - rozkaz, príkaz, vedenie, múdrosť)

 

Korunná čakra

Siedme energetické centrum sa nachádza na zadnej časti temena hlavy. Spája nás s Božskou podstatou, univerzom. Toto prebudené energoinformačné centrum je obvykle výsledkom intenzívneho očistenia, vnútornej kultivácie a duchovného štúdia.

Prislúcha jej: mozog

Farba korunnej čakry je fialová

Názov v sanskrte: Sahasrára čakra (sahasra - tisíc, nekonečný počet)

 

 

Prídťe spoznať svoje čakry.
 

Objednajte sa na analýzu čakier a aury mailom
alebo tel na 0948 12 10 63