Čo je aura

Aura odráža naše zdravie, emócie a psychiku. Pod pojmom aura si niektorí ľudía celkom mylne predstavia, že je to niečo mystické. Podľa mnohých štúdii sa ale jedná o prirodzenú súčasť nášho bytia, ktorú vieme špeciálnym prístrojom zmerať a odborne popísať.

Aura človeka je dnes popisovaná ako energo-informačné pole človeka alebo bioenergetické pole človeka.  Je to akási mapa pre pochopenie spojenia medzi našim Ja a okolitým svetom. Popisujú ju už starí významní východní učenci v tradičnej čínskej medicíne, ajúrvede, budhizme a tiež duchovní majstri v joge. V súčasnosti ju vieme pomocou špeciálnej techniky a najnovších sofistikovaných informačných technológii zmerať a odborne vyhodnotiť.
Ak sme ochotní zmeniť svoje postoje k sebe a iným ĺuďom, toxické emócie, ktoré prežívame, dlhodobý stres a nevhodnú, chemicky zaťaženú a enegeticky nevyrovnanú stravu, môžeme svoju auru čakry harmonizovať.

 

Vedecký pohľad, čo je aura, ako ju vidieť

Aura je energetické pole, obklopujúce človeka, živočíchy a rastliny. Nenachádza sa len na hranici tela.  Prestupuje kožné ohraničenie a rozprestiera sa na všetky strany okolo tela. Ako uvádza vedecký pracovník, biofyzik, doc. Ing. K. Komárek, PhD., z fyzikálneho hľadiska je aura priestor s elektrickým nábojom okolo každého živého organizmu, ktorý môžeme merať pomocou elektrických a magnetických interakcií. Ako auru často označujeme pohyb iónov v živých organizmoch, ktorý generuje elektrické a magnetické pole vo vnútri organizmu a v jeho blízkom okolí. Vieme, že pomocou elektrických potenciálov je regulovaný vstup a výstup každej jednej bunky v organizme. Sú to známe vedecké fakty, ktoré popisuje každá vysokoškolská učebnica biochémie. Aurické pole alebo bioenergetické pole môžeme špeciálnym prístrojom pomocou najnovších sofistikovaných informačných technológií a nelineárnej matematiky zmerať a prakticky vyhodnotiť.

 
Aura človeka - žiarenie prstu. Muž, vek 45 rokov. Aura - žiarenie prstu ruky, detail. Muž, vek 45 rokov.
 
 

Čo aura človeka odzrkadľuje?

Aura je prejavom našej životnej energie alebo vitality. Je úzko spojená s čakrami. Siaha do vzdialenosti 10 - 40 cm od povrchu tela. Hodnotíme ju podľa toho, aký má tvar, veľkosť, sýtosť, farebnosť, smerovosť, štruktúru a intenzitu. Podstatné je jej rozloženie okolo povrchu tela. Jej intenzita podáva dôležité informácie o našom fyzickom a psycho-emocionálnom stave. Premietajú sa tu poruchy a choroby organizmu.

 
Aura človeka – bočná projekcia. Žena, vek 43 rokov. Výstup z prístroja. Aura  – bočná projekcia. Žena, vek 43 rokov.
Výstup z meracieho prístroja.

 
 

 

 
 

 

 

Prejavuje sa v nej naše zdravie, osobnosť, náš spôsob myslenia, charakter, duševné rozpoloženie, emócie, ktoré prežívame a postoje, ktoré máme k svojmu životu a k iným ľuďom. A čo je dôležité, náš spôsob života. Naše negatívne myšlienky a emócie môžu auru zmeniť natrvalo. Z minulosti vieme, že viaceré duchovné texty varovali pred negatívnymi emóciami ako sú pýcha, závisť, žiarlivosť, nenávisť, zlosť, hnev, smútok... z čoho vzniká oslabená menej silná aura preto má zmysel čistenie aury. Zdravé bioenergetické pole - silná aura sála životom, zdravím a vitalitou. Ak niečo nie je v poriadku, prejaví sa to ako oslabená aura. Naše mentálne zdravie a emócie, ktoré prežívame majú na auru trvalý vplyv.

 
Aura človeka , žena, vek 34 rokov. Aura človeka, dieťa, vek 6 rokov. Výstup z diagnostického prístroja. Aura - žena, vek 34 rokov. Aura - dieťa, vek 6 rokov.
Výstup z diagnostického prístroja.

 
 

Poznanie, že aurické pole existuje, tak už nie je prístupné iba malej skupine zasvätencov. S využitím vedeckých poznatkov a najnovších informačných technológii je dostupné každému. Vedecký výskum aury bol v minulosti u nás zaznávaný pod vplyvom materialistickej filozofie a vystupovania nevzdelaných šarlatánov, ktorí pôsobia aj dnes. 
V našej špecializovanej poradni vaše bioenergetické pole pomocou unikátnej techniky zmeriame a profesionálne vyhodnotíme.
 

 

 

 

 

 

 

Objednajte sa na analýzu aury mailom alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63.
Odborne vám poradíme. Termíny kedy a v akom meste meriame, nájdete nižšie.