Cenník platný od 1.11. 2023.
Špecializovaná poradňa bioenergetického poľa a výživy:
 

Fotografovanie aury, auraFoto, meranie aury - komplexná podrobná analýza bioenergetického poľa (aury) a čakier s odbornou konzultáciou v rozsahu 60 minút:   79,- €

 1. Individuálny a profesionálny prístup s vopred dohodnutým termínom bez čakania. Venujeme sa vám celú hodinu. 
 2. Originálna fotografia vášho bioenergetického poľa (aura)
 3. Podrobný grafický farebný záznam energie vašich čakier, ktoré čakry máte zablokované a aké sú príčiny zablokovania. 
  Poradíme vám, ako čakry odblokujete.
 4. Osobná odborná konzultácia a komplexný rozbor v rozsahu 60 minút podľa nameraných výsledkov:
      - ako si zlepšíte zdravie,  duševnú a emocionálnu pohodu
      - ktoré negatívne emócie a postoje, voči sebe sú pre vás toxické
      - ako obnovíte vitalitu v organizme
    - vhodná fytoterapia podľa vašich potrieb - optimálna kombinácia liečivých rastlín s vedecky stanoveným zložením  (neponúkame komerčné produkty)
      - optimálna prírodná detoxikácia liečivými rastlinami
      - vysvetlenie výživových opatrení a úprava stravy podľa vašich výsledkov a potrieb s dôrazom na vedecky podložené fakty
      - ako vhodne upravíte váš spôsob života
    -ako môžete rozvíjať partnerský vzťah  a dospejete k lepšiemu súladu

(Z tejto ceny poskytujeme zľavu 10% pre deti, študentov a ženy na materskej.)

 

 

Fotenie aury, auraFoto, meranie aury - základná stručná analýza bioenergetického poľa (aury) a čakier s odbornou konzultáciou v rozsahu 30 minút:   56,- €

 1. Individuálny a profesionálny prístup s vopred dohodnutým termínom bez čakania
 2. Originálna fotografia vášho bioenergetického poľa (aura)
 3. Farebný záznam energie vašich čakier, ktoré čakry máte zablokované
 4. osobná odborná konzultácia a základný rozbor v rozsahu 30 minút podľa nameraných výsledkov zahŕňa:
      - ako si zlepšíte zdravie, psychickú a emocionálnu pohodu
      - ktoré negatívne emócie a postoje, voči sebe sú pre vás toxické

(Pre krátkosť času viac nestihneme.)

 

 

Objednajte sa na fotografovanie bioenergetického poľa (aury) a čakier s odbornou konzultáciou 
mailom alebo zavolajte na tel 0948 12 10 63