Alternatívna medicína - Špecializovaná poradňa Bratislava, Košice a iné mestá

V našej špecializovanej poradni alternatívnej medicíny vám poradíme, ako obnovíte vitalitu a energiu a tým aj zdravie.

 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akým štýlom života žijeme? Alternatívna medicína učí, ako našim životným štýlom významne ovplyvňujeme choroby. 
 

Alternatívna medicína učí, že to ako žijeme - aké prežívame emócie, aké máme postoje k svojmu životu, čo jeme a či cvičíme, ovplyvňuje až 90 % nášho zdravia. Väčšina zdravotných problémov je spojená s našim životným štýlom, často nezdravým. Alternatívna medicína - ak je náš spôsob života nevyrovnaný, necítime sa dobre a často ochorieme.

 

Prírodná liečba - liečivé rastliny z prírody

Prírodná medicína to je prírodná liečba liečivými rastlinami. Tie svojimi účinkami dokážu obnoviť narušenú rovnováhu v našom bioenergetickom poli a nie len to. Celkovým posilňujúcim pôsobením ovplyvňujú dobrú kondíciu - telesnú i duševnú. Obsahujú prírodné formy vitamínov, flavonoidy, triesloviny, saponíny, alkaloidy, organické kyseliny, minerály a ďalšie účinné prírodné zložky posilňujúce organizmus. 

 
Alternatívna medicína 1
Alternatívna medicína 2
 

Chcete byť zdraví, výkonní a odpočinutí?
Nemusí to byť iba prianie. Ak o takomto ideálnom obraze pochybujeme, tak vezmime život do vlastných rúk. Používajme prírodnú liečbu - liečivé rastliny, ktoré veľa nestoja, je to dar prírody. Prírodná medicína to sú liečivé rastliny, ktoré by mali byť súčasť našej výživy. Tak, ako to bolo v minulosti. Môže to byť voňavé korenie, bylinný čaj, bylinný extrakt, tinktúra, či balzam, bylinný kúpeľ, čerstvý zeleninový šalát... Ale prevencia nie je iba náhodné pitie bylinných čajov, často bez cieleného výberu. Bylinný čaj má vždy liečivé účinky a mali by sme ho preto používať cielene a v optimálnej, čiže liečivej dávke. Ako funguje prírodná liečba, fytoterapia, by sme mali vždy poradiť s odborníkom - špecialistom.

 

V našej Špecializovanej poradni

vám odporúčim, podľa odbornej analýzy vášho bioenergetického poľa, iba osvedčené receptúry liečivých rastlín s vedecky stanoveným zložením, ktoré sú u nás dostupné. Vedeckému a odbornému štúdiu biochemických účinkov prírodnej liečby liečivými rastlinami sa venujem viac ako 28 rokov. Napísal som viac ako 350 odborných a popularizačných článkov v tejto oblasti. Odborne vám poradím, podľa vašeho zdravotného stavu, aká kombinácia liečivých rastlín v prírodnej liečbe je pre vás vhodná, ako dlho ju máte užívať a v akej dávke.

 

Bioenergetické pole (auru a čakry) ovplyvňujeme emóciami, ktoré prežívame a našimi životnými postojmi

Prírodná medicína popisuje, že liečivé rastliny sú síce dobrými pomocníkmi, nemôžu však odstrániť príčiny choroby, ktoré viaznu hlboko v nás, často iba v našej hlave. Žiadna liečivá rastlina nemôže pomôcť trvalo, pokiaľ nás dusí závisť, nenávisť, hnev, žiarlivosť, strach... Ak je chorá duša, ochorie i telo. Alternatívna medicína nás učí, že liečenie nemôže existovať bez duševného mieru a vnútorného pocitu šťastia, ktorý prežívame. Negatívne emócie, ktoré živíme, ako podráždenosť, zlosť, zášť, závisť, stiesnenosť, stres alebo pocit menejcennosti - sa fyzicky prejavia ako kŕčovitosť, odpor a napätie. A ako vieme, každé napätie zaťažuje náš nervový systém.

Alternatívna medicína 3
Alternatívna medicína 4

 

Cesta k dobrému zdraviu a spokojnosti začína iba v našej hlave

Často sme si zvykli obviňovať za naše problémy, emócie a pocity, ktoré prežívame, niekoho iného. Problém je ale často v nás. To, čo vnímame na iných ako problém, si však vyrábame sami. Alternatívna medicína popisuje, že pre rovnováhu v našom bioenergetickom poli, pre udržanie zdravia a pohody je najdôležitejšie, aké prežívame životné postoje voči sebe a svojmu životu. Často sú to obavy, strach, hnev, nespokojnosť, nízka sebaúcta, ľútosť, pocit viny, pocit zbytočnosti, zatrpknutosť, znechutenie, pocit neslobody... Takéto emócie sú v alternatívnej medicíne základná príčina zablokovania čakier.

 

Určujeme si tým, ako sa iní budú správať voči nám. Postoj k sebe meníme podľa toho, ako sa vyvíjame a aké máme skúsenosti. Na pozitívne myšlienky a prejavy reagujeme dobrým zdravím a príjemnými pocitmi. 
Na negatívne myšlienky bolesťou a napätím. Alternatívna medicína popisuje, že takýmto deformovaným pocitom narúšame harmóniu psychiky a celkové naše vyžarovanie bioenergetického poľa.

Naopak, bioenergetické pole zdravého človeka žiari ostro a pravidelne. Záleží iba na nás, akú príjmeme zodpovednosť za svoj život. A ako sa vyprostíme z naučených, často negatívnych vzorcov z minulosti.

 

V našom živote je dôležité, aby sme dosiahli vzájomnú harmóniu duše a tela.
Ako emócie ovplyvňujú naše zdravie?

Prírodná medicína vysvetľuje vplyv našich zážitkov na naše telo. Podľa toho, čo a ako to prežívame sa chová aj naše telo. Potom sme zdraví alebo môžeme ochorieť.  Poznáme to, keď si povieme - veľa som si toho naložila, nemôžem slobodne dýchať, porazí ma z toho... a pod. Za naše emócie, ktoré prežívame môže náš spôsob života. To ako vnímame naše životné situácie. Niekedy zažijeme natoľko bolestnú situáciu, že ju až v sebe potlačíme. A tvárime sa, že neexistuje. Lenže ona nikam neodišla. Je v našom podvedomí a občas sa pripomína. Potom sme prekvapení, prečo sme chorí.  Možno sa vám už stalo, že ste v určitej situácii reagovali neprimerane a sami ste sa potom čudovali, ako je to možné. To sa iba na povrch tlačia naše nevysporiadané emočné situácie z minulosti.

 

Alternatívna medicína popisuje, že dôsledkom toho je naša psychická a emocionálna nevyrovnanosť. Na ktorú telo reaguje bolestivými a viditeľnými príznakmi, často v podobe choroby. Náš organizmus je potom na dlhší čas vyvedený z energetickej rovnováhy. Potom trvá viac rokov, často, že by sme niečo tušili, než na základe negatívnych návykov choroba prepukne. Podľa alternatívnej medicíny nás choroby upozorňujú, že máme zmeniť naše postoje k životu, emócie a samozrejme myslenie.

 

Prečo rovnaká situácia vyvoláva rôzne emócie?

Prežívame obdobné situácie, a aj tak máme rôzne choroby. Prečo? Ako sa na to pozerá alternatívna medicína?
Za všetkým je náš spôsob vnímania, ktorý sme sa naučili. Nič iné nepoznáme. Preto reagujeme rovnakými emóciami, ako reagovali naši rodičia alebo blízki. A tak jeden reaguje zlosťou, druhý obavami, tretí bojuje, štvrtý ľutuje a ďalší sa začne obviňovať. Alternatívna liečba znamená, že potrebujeme hlbšie porozumieť svojmu telu a zavčas rozpoznať svoje chybné návyky, negatívne vzorce z minulosti, postoje a emócie.

 

Odborne vyhodnotíme vaše bioenergetické pole, poradíme vám, aká bylinná fytoterapia a výživové opatrenia sú pre vás vhodné.
Objednajte sa 
mailom alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63