Chcete mať krajší a šťastnejší partnerský vzťah?
Zamysleli ste sa niekedy nad  tým, ako si vážite samy seba?

 

Svoju vlastnú hodnotu často odvodzujeme z toho, aký máme partnerský vzťah. Ľudí nemôžeme meniť na svoj obraz. Začnime preto od seba. Skutočná láska dáva druhému slobodu a nepripútava ho v partnerskom vzťahu. Na to, aby sme boli vo vzťahu rovnocenní, potrebujme s najprv vážiť samy seba

 

Ak si nevážime samy seba, nemôžeme si vážiť iného. Často sa to prejaví v zablokovanej sakrálnej čakre. Typické pre takýto stav sú hodnotenia typu - nie som dosť dobrá matka, nie som dosť dobrý otec alebo nie som dosť dobrá dcéra, syn. Takýto človek nie je sám sebou. Nedostatok sebaúcty mení naše osobné vyžarovanie a samozrejme vyžarovanie aury  a čakier (bioenergetického poľa). Takéto energetické bloky vieme vo vašej aure zaznamenať. Pri analýze aury vám poradíme, ako tieto bloky odstránite.

 

Partnerský vzťah môžu udržiavať aj negatívne emócie: Je to často pocit viny, strach z osamelosti, strach z odmietnutia, strach prejaviť svoje emócie... Puto takéhoto typu môže partnerský vzťah podstatne otupiť.

Partnerský vzťah
 
 
Intenzívne žiarivá aura - vľavo a menej žiarivá aura - vpravo. Intenzívne a silno žiarivá aura človeka - vľavo.
Menej intenzívne žiarivá aura človeka - vpravo.
Výstup z diagnostického prístroja.
 

 

Ako máme radi samy seba, svoje telo?

Ak nie sme so sebou spokojní, sme nešťastní. Je to preto, že nemáme radí samy seba. Ako potom môžeme mať radi niekoho iného? Často počujeme - nech má miluje takú, aká som! Aj takto sa prejavuje zablokovaná srdcová čakra. No, ak nemáme radi samy seba my, prečo by nás mal rád niekto iný? Takýto negatívny postoj k sebe, mení negatívne naše vyžarovanie aury a čakier. 

Je za naše emócie zodpovedný náš partner?

Naše postoje a auru (bioenergetické pole) nemôžeme oklamať. Aké máme myšlienky, náladu, aké prežívame emócie, aké máme postoje voči sebe, také je aj naše osobné vyžarovanie a samozrejme vyžarovanie bioenergetického poľa. Ukážeme vám to, pri analyze aury a čakier. Viac ako 80% našich problémov vzniká iba v našej hlave. Často prežívame a živíme negatívne emócie a postoje voči sebe, ako je hnev, nespokojnosť, nenávisť, strach, žiarlivosť, závisť, nedôvera...

 

Ak tieto emócie na nás pôsobia trvalo, dochádza k zmenám na energetickej úrovni. To podstatne ovplyvňuje našu auru (bioenergetické pole) a čakry a tým aj naše zdravie. Neobviňujme druhých. Začnime pracovať na sebe. Neviete ako? Práve naša aura nám môže pomôcť odhaliť príčiny konfliktov v partnerskom vzťahu, ktoré si často ani neuvedomujeme. Ak pochopíme súvislosti v našej aure, pomôže nám to odhaliť tajomstvo možných komplikácií v partnerskom vzťahu.

 

Partnerský vzťah
Partnerský vzťah

 

 

Mužský a ženský princíp rozhoduje o našej roli.

Ako napísal zakladateľ svetovej psychoanalýzy Dr. K. G. Jung: Ide o to, akú rolu žijeme, či sme spokojní s jej prežívaním. Ak nie, odoberá nám to energiu a sme unavení. Málo času venujeme partnerskému vzťahu cez zrkadlo mužského a ženského vnímania. Oba pohľady na svet sú odlišné. Naše rozvíjanie sa môže byť potlačené výchovou, predsudkami alebo nevhodnými prioritami.

 

Muži sa boja ženského tela, v ktorom je mužská energia. Ak ženy bojujú s mužmi a prijímajú mužskú rolu, v partnerskom vzťahu začnú súťažiť dve mužské energie. Ak ženy stratia svoju ženskosť, prejaví sa to v ich osobnom vyžarovaní. U mužov takéto vyžarovanie často nevyvoláva reakcie, aké by žena v nádeji očakávala. Ženy sa potom sťažujú, že sa muži boja úspešných žien. Nezávislé a úspešné ženy priťahujú často slabších mužov. Sťažujú sa, že dnešní muži sú slabí a nevyspytateľní.

 

Citliví a jemní muži sa zasa sťažujú, že ženy sa stali mužatkami, pretože si ich nepripustia k telu a nedajú sa ani objať. V ľudskom vedomí dochádza k obrovskej zmene tým, že žena sa učí byť energická a logická a naopak, muž sa učí využívať svoje city a intuíciu. Môže to pokračovať až do takej miery, že žena stratí kontakt so svojím ženským princípom a citlivý muž stráca svoj mužský princíp.

 

 

 

Objednajte sa na analýzu aury a čakier mailom alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63.
Odborne vám poradíme.

 

Partnerský vzťah