Čakry vám zmeriame a odporúčame ako zablokované čakry aktivovať

Ukážeme vám na monitore prístroja ako vaše čakry fungujú. Vysvetlíme ako zablokované čakry harmonizovať. Čakrový systém mapuje naše telo a myseľ. Ovplyvňuje naše zdravie, osobný vývoj, partnerský vzťah, spôsob myslenia, postoje voči sebe, vzorce správania opakujúce sa v našom živote a tiež akým spôsobom reagujeme na situácie, do ktorých nás život dostáva.

 

Ako harmonizovať čakry

Vplyv našich postojov a emócií je omnoho väčší, ako by sa nám mohlo zdať. Tak, ako emócie ovplyvňujú náš dych, tlkot srdca a metabolizmus, ovplyvňujú aj aktivitu čakrového systému. Každá čakra je spojená s konkrétnymi emóciami, ktoré prežívame, myšlienkami a našimi životnými postojmi k sebe - nízka sebaúcta, strach, hnev, sebaľútosť, obavy, úzkosť, zatrpknutosť, znechutenie, pocit zbytočnosti, viny, pocit neslobody, ako sa máme radi... 
 

Ako odblokovať čakry znamená pochopiť, že tieto energoinformačné centrá fungujú ako displej, ktorý nás upozorní, keď sa nadmerne stotožníme s určitou emóciou - som nazlostená, nič sa mi nedarí, nikto má nemá rád, som v depresii, som veľmi nespokojná, zrútil sa mi celý svet ... Pokiaľ sa takéto tvrdenie opakuje často, prestane to byť iba dočasný stav a stane sa to súčasťou našej vlastnej identity. 

 

Alebo naopak, keď svoje emócie a postoje podceňujeme a potláčame (som nespokojná so svojou prácou, ale nemám odvahu si hľadať novú, neviem povedať nie, keď odo mňa niečo chcú, to sa nedá, čo by si niekto o mne pomyslel, schudnem, až keď si niekoho nájdem...) Aj to nás môže upozorniť na zablokované čakry. Podľa tradičnej čínskej a prírodnej medicíny sa emócie prejavujú nielen v našich náladách, ale aj psychosomaticky (vzkypela mi žlč, porazí ma z toho, lezie mi to na nervy, leží mi to v žalúdku...)
 

Skúsme sa zamyslieť nad takýmito tvrdeniami. Vytvárame si ich sami a čo je podstatné, dobrovoľne. Viaceré choroby sú často spôsobené neochotou opustiť naše staré myšlienky, postoje a pocity vedúce k nadmernému zdôrazňovaniu iba jednej stránky nášho bytia. Tým sa dostávame do nerovnováhy. Pri konzultácii vám odporúčame praktické typy na čistenie čakier

 

 
Ako odblokovať čakry. Čistenie čakier. Zablokované čakry
 
Ako harmonizovať čakry. Čistenie čakier 2 Harmonizované čakry


 
 

 

V čom je analýza aury (bioenergetického poľa) a čakrového systému v našej Špecializovanej poradni jedinečná?

Ak sme ochotní zmeniť postoje k sebe, negatívne myslenie, rozpoznať svoje emócie a príčiny stresu, nezdravú a energeticky nevhodnú stravu, často zaťaženú chemickými látkami, môžeme vhodne čakry aktivovať, odblokovať.

 

Odbornému štúdiu a analýze bioenergetického poľa sa venujem viac ako 30 rokov. Pri svojej práci využívam najnovšie poznatky medzinárodného výskumu bioenergetického poľa. Čakry tela nie sú popísané iba teoreticky. Majú na našich rukách projekčnú zónu, tak ako to popisuje akupunktúra. Preto ich môžeme na ruke zmerať a podrobne vyhodnotiť. Zmeriame vám ich na špeciálnom prístroji pomocou najnovších sofistikovaných informačných technológií chránených viac ako dvadsiatimi patentami. Podrobne zistíme vaše zablokované čakry.
 

Pri odbornej konzultácii vám vysvetlíme, aké sú príčiny a ako môžete odblokovať čakry. Ktoré vaše emócie a postoje k životu sú pre vás toxické a spôsobujú zablokovanie. Ako to ovplyvňuje vaše zdravie, vitalitu a vzťahy (v partnerstve, rodine a práci). Podľa vašich výsledkov merania dostanete konkrétne odporúčania šité na mieru, ako energoinformačné centrá odblokujete. 

 

Ak sme zdraví a vyrovnaní, máme čakrový systém harmonický

(viď obr. vyššie). V oblasti jednotlivých čakier sa nachádzajú endokrinné žľazy s vnútorným vylučovaním a nervové splete. Ak je čakra otvorená, harmonizujú sa tým zodpovedajúce telesné funkcie. Tým sa prenáša vitálna energia, tak to popisuje učenie jogy. 

 

Čakrový systém podrobne popisuje vo svojom prepracovanom systéme joga

Joga znamená spojenie, jednotu a zjednotenie. V našej aure má čakrový systém úlohu energoinformačných centier. Vírivým rotačným pohybom aktivuje našu auru. Výraz čakra znamená otáčanie. Predstavte si, že vypúšťate vodu z vane. Malý kruh odtokovej jamky ju doslovne vťahuje. Tá okolo neho víri a prúdi do hĺbky. Podobne funguje energia v energoinformačnom centre. Tak to popisujú významní starí učenci a majstri v ajúrvede, tradičnej čínskej medicíne, bojových azíských umeniach, akupunktúre a joge. A práve joga získala od OSN oficiálnu podporu v oblasti globálneho zdravia a harmónie. Valné zhromaždenie OSN ustanovilo 21. jún za Medzinárodný deň jogy.

 

 
Objednajte sa na analýzu aury (bioenergetického poľa) a čakier mailom alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63.

Odborne vám poradíme.

Termíny, kde a kedy meriame, nájdete nižšie.