Najbližšie termíny, kedy a kde robíme analýzu aury:  
Košice: 
každý prac. deň
Žilina: 
1.-2. júl 
Bratislava: 
25.-26. júl 
Pripravujeme:
Lučenec: 
júl 
Banská Bystrica: 
júl 
Piešťany: 
júl 
 

Objednajte sa na analýzu

Čakry vám zmeriame a odporúčame ako čakry aktivovať

Ukážeme vám ako vaše čakry fungujú. Vysvetlíme ako zablokované čakry aktivovať, harmonizovať.
Čakry mapujú naše telo a myseľ. Ovplyvňujú naše zdravie, osobný vývoj, partnerské vzťahy, náš spôsob myslenia, vzorce správania opakujúce sa v našom živote a akým spôsobom reagujeme na situácie, do ktorých nás život dostáva.

 

Čakry ovplyvňujeme emóciami a našimi životnými postojmi

Tak ako emócie ovplyvňujú náš dych, tlkot srdca a metabolizmus, podstatne ovplyvňujú aj aktivitu v čakrách. Každá čakra je spojená s konkrétnymi emóciami, myšlienkami a našimi životnými postojmi (nízka sebaúcta, strach, hnev, sebaľútosť, obavy, úzkosť, ľútosť, pocit viny, zatrpknutosť, znechutenie, pocit neslobody...) Čakry sú ako displej, upozorňujúci, keď sa nadmerne stotožníme s určitou emóciou - som nazlostená, nič sa mi nedarí, som v depresii, som veľmi nespokojná... Pokiaľ sa takéto tvrdenie opakuje často, prestane to byť iba dočasný stav a stane sa to súčasťou našej vlastnej identity.

 

Alebo naopak, keď svoje emócie a postoje podceňujeme a potláčame - som nespokojná so svojou prácou, ale nemám odvahu si hľadať novú, neviem povedať nie, keď odo mňa niečo chcú...aj takto vzniknú zablokované čakry. Podľa tradičnej čínskej medicíny sa emócie prejavujú nielen v našich náladách, ale aj v psychosomatike (vzkypela mi žlč, porazí ma z toho, lezie mi to na nervy, leží mi to v žalúdku...) Skúsme sa zamyslieť nad takýmito formuláciami. Vytvárame si ich sami a to dobrovoľne. Mnoho chorobných stavov je spôsobených neochotou opustiť naše staré myšlienky, postoje a pocity vedúce k nadmernému zdôrazňovaniu iba jednej stránky nášho bytia. Tým sa dostaneme do nerovnováhy.

 

 

 
Blokovaná energia v čakrách, mimo štvrtej srdcovej čakry. Žena vek 45 rokov. Zablokované čakry v tele
Žena, vek 45 rokov.
 
Harmonizované čakry - Žena vek 30 rokov. Harmonizované čakry v tele
Žena, vek 30 rokov.

 
 

 

V čom je odborná analýza bioenergetického poľa (aury a čakier) v našej Špecializovanej poradni jedinečná?

Ak sme ochotní zmeniť postoje k sebe, k iným, k svetu, negatívne myslenie, nezdravú, energeticky nevyrovnanú stravu, zaťaženú chémiou, môžeme zablokované čakry aktivovať.

 

Odbornému štúdiu, diagnostike a analýze bioenergetického poľa sa venujem viac ako 25 rokov. Pri svojej práci využívam najnovšie poznatky z výskumu bioenergetického poľa. Čakry nie sú popísané iba teoreticky. Majú na našich rukách projekčnú zónu. Preto ich môžeme zmerať a podrobne vyhodnotiť. Zmeriame vám ich na špeciálnom prístrojovom zariadení pomocou najnovších informačných technológií umelej inteligencie. Zistíme, ktoré čakry máte zablokované. Pri odbornej konzultácii vám vysvetlíme aké sú príčiny zablokovaných čakier. Ktoré vaše emócie a postoje k životu sú pre vás toxické a blokujú čakry. Ako to ovplyvňuje vaše zdravie, vitalitu a vzťahy (v partnerstve, rodine a práci). Podľa výsledkov merania dostanete konkrétne odporúčania šité na mieru, ako každú zablokovanú čakru aktivovať a harmonizovať.

 

Ak sme zdraví a vyrovnaní máme čakrový systém harmonický

(viď obr. vyššie). V oblasti jednotlivých čakier sa nachádzajú endokrinné žľazy s vnútorným vylučovaním a nervové splete. Ak sú čakry otvorené, harmonizujú sa tým zodpovedajúce telesné funkcie. Tým sa prenáša vitálna energia. 
V dnešnej dobe súvisí mnoho ochorení so zablokovaním koreňovej, krížovej a čakry solárneho plexu. Upozorňuje to na to, že stojíme pred problémom nespúšťať zo zreteľa duchovnú stránku svojho života, ale zároveň si chceme pri tom udržať aj prijateľné postavenie v spoločnosti.

 

Naše bioenergetické pole popisuje už dávno joga

Popis čakier vo svojom prepracovanom systéme podrobne rozoberá joga. Joga znamená spojenie, jednotu a zjednotenie. V našom bioenergetickom poli majú čakry tela úlohu energetických centier. Fungujú ako akési akumulátory. Vťahujú do sebe energie univerza, premieňajú ich a vysielajú späť. Výraz čakra znamená otáčanie. Predstavte si, že vypúšťate vodu z vane. Malý kruh odtokovej jamky ju doslovne vťahuje. Tá okolo neho víri a prúdi do hĺbky. Podobne funguje energia v čakre. Čakrový systém vírivým rotačným pohybom aktivuje naše bioenergetické pole (aura). Máme sedem základných čakier. Vytvárajú systém zdola nahor, pozdĺž strednej osi tela. Popisujú ich už starí učenci v ajúrvede, tradičnej čínskej medicíne, budhizme, či kabale.

 

 

 
Čakry človeka Čakry v tele
 
Čakry človeka Čakry v tele
 
 
Čakrový systém prechádza stredovou líniou tela, pozdĺž miechy a mozgu, zdola nahor:
Poradie čakier
1. Koreňová čakra
2. Krížová čakra
3. Čakra solar plexus
4. Srdcová čakra
5. Krčná čakra
6. Čakra tretie oko
7. Korunná čakra
Odborný názov
Muladhara   čakra
Svadhisthana čakra
Manipura čakra
Anahata čakra
Visuddhi čakra
Adzna čakra
Sahasrara čakra
Umiestnenie
spodná časť chrbtice, kostrč
pod krížovou kosťou
pod hrudnou kosťou
uprostred hrude
oblasť hrtanu
uprostred obočia
temeno hlavy
 

 

 

Odborne vám poradíme.

Objednajte sa na analýzu bioenergetického poľa
mailom alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63