Čakry vám zmeriame a odporúčame ako zablokované čakry aktivovať

Ukážeme vám ako vaše čakry fungujú. Vysvetlíme ako zablokované čakry harmonizovať.
Čakry mapujú naše telo a myseľ. Ovplyvňujú naše zdravie, osobný vývoj, partnerský vzťah, spôsob myslenia, postoje voči sebe, vzorce správania opakujúce sa v našom živote a tiež akým spôsobom reagujeme na situácie, do ktorých nás život dostáva.

 

Ako harmonizovať čakry

Vplyv našich postojov je omnoho väčší, ako by sa nám mohlo zdať. Systém čakier ovplyvňujeme emóciami a našimi životnými postojmi. Tak, ako emócie ovplyvňujú náš dych, tlkot srdca a metabolizmus, podstatne ovplyvňujú aj aktivitu v čakrách. Každá čakra je spojená s konkrétnymi emóciami, myšlienkami a našimi životnými postojmi (nízka sebaúcta, strach, hnev, sebaľútosť, obavy, úzkosť, zatrpknutosť, znechutenie, pocit zbytočnosti, viny, pocit neslobody...) Ako odblokovať čakry znamená pochopiť, že fungujú ako displej, ktorý nás upozorní, keď sa nadmerne stotožníme s určitou emóciou (som nazlostená, nič sa mi nedarí, som v depresii, som veľmi nespokojná, zrútil sa mi celý svet ...) Pokiaľ sa takéto tvrdenie opakuje často, prestane to byť iba dočasný stav a stane sa to súčasťou našej vlastnej identity. Pri konzultácii vám odporúčame praktické typy na čistenie čakier

 

Alebo naopak, keď svoje emócie a postoje podceňujeme a potláčame (som nespokojná so svojou prácou, ale nemám odvahu si hľadať novú, neviem povedať nie, keď odo mňa niečo chcú...) Aj to nás môže upozorniť na zablokované čakry. Podľa tradičnej čínskej a alternatívnej medicíny sa emócie prejavujú nielen v našich náladách, ale aj psychosomaticky (vzkypela mi žlč, porazí ma z toho, lezie mi to na nervy, leží mi to v žalúdku...) Skúsme sa zamyslieť nad takýmito tvrdeniami. Vytvárame si ich sami a to dobrovoľne. Viaceré choroby sú často spôsobené neochotou opustiť naše staré myšlienky, postoje a pocity vedúce k nadmernému zdôrazňovaniu iba jednej stránky nášho bytia. Tým sa dostávame do nerovnováhy. A vtedy má zmysel čistenie čakier.

 

 

 
Ako odblokovať čakry. Čistenie čakier. Zablokované čakry
 
Ako harmonizovať čakry. Čistenie čakier 2 Harmonizované čakry


 
 

 

V čom je odborná analýza bioenergetického poľa v našej Špecializovanej poradni jedinečná?

Ak sme ochotní zmeniť postoje k sebe a iným, negatívne myslenie, rozpoznať príčiny stresu, nezdravú a energeticky nevyrovnanú stravu, často zaťaženú chémiou, môžeme vhodne čakry aktivovať, odblokovať.

 

Odbornému štúdiu a analýze bioenergetického poľa a čakier sa venujem viac ako 28 rokov. Pri svojej práci využívam najnovšie poznatky medzinárodného výskumu bioenergetického poľa. Čakry tela nie sú popísané iba teoreticky. Majú na našich rukách projekčnú zónu, tak ako to popisuje akupunktúra. Preto ich môžeme zmerať a podrobne vyhodnotiť. Zmeriame vám ich na špeciálnom prístroji pomocou najnovších sofistikovaných informačných technológií chránených viac ako 20 patentmi. Podrobne zistíme vaše zablokované čakry. Pri odbornej konzultácii vám vysvetlíme, aké sú príčiny a ako odblokovať čakry. Ktoré vaše emócie a postoje k životu sú pre vás toxické a spôsobujú zablokovanie. Ako to ovplyvňuje vaše zdravie, vitalitu a vzťahy (v partnerstve, rodine a práci). Podľa výsledkov merania dostanete konkrétne odporúčania šité na mieru, ako ich odblokujete a ako zrealizujete čistenie čakier prakticky.

 

Ak sme zdraví a vyrovnaní máme systém čakier harmonický

(viď obr. vyššie). V oblasti jednotlivých čakier sa nachádzajú endokrinné žľazy s vnútorným vylučovaním a nervové splete. Ak sú čakry otvorené, harmonizujú sa tým zodpovedajúce telesné funkcie. Tým sa prenáša vitálna energia, tak to popisuje joga.
V dnešnej dobe súvisia niektoré choroby s tým, že sú zablokované čakry, a to koreňová, sakrálna čakra a čakra solárneho plexu. Upozorňuje to na to, že stojíme pred problémom nespúšťať zo zreteľa duchovnú stránku svojho života, ale zároveň si chceme udržať aj prijateľné materiálne postavenie v spoločnosti.

 

Bioenergetické pole a čakrový systém v joge

Čo sú čakry, popis, význam uvádza vo svojom prepracovanom systéme joga: Joga znamená spojenie, jednotu a zjednotenie. V našom bioenergetickom poli má systém čakier úlohu energo-informačných centier. Výraz čakra znamená otáčanie. Predstavte si, že vypúšťate vodu z vane. Malý kruh odtokovej jamky ju doslovne vťahuje. Tá okolo neho víri a prúdi do hĺbky. Podobne funguje energia v čakre. Čakrový systém vírivým rotačným pohybom aktivuje našu auru. Máme sedem základných čakier. Vytvárajú systém zdola nahor, pozdĺž strednej osi tela. Tak ich popisujú starí učenci v ajúrvede, tradičnej čínskej medicíne, akupunktúre a joge. A práve joga získala od OSN oficiálnu podporu v oblasti globálneho zdravia a harmónie. Preto Valné zhromaždenie OSN ustanovilo 21. jún za Medzinárodný deň jogy.

 

 

 
Čakry človeka Čo sú čakry popis
 
Čakry človeka Čo sú čakry popis
 
 
Čo sú čakry popis: podľa učenia jogy prechádzajú stredovou líniou tela, pozdĺž miechy a mozgu, zdola nahor:
Poradie čakier
1. Koreňová čakra
2. Sakrálna čakra
3. Čakra solar plexus
4. Srdcová čakra
5. Krčná čakra
6. Čakra tretie oko
7. Korunná čakra
Odborný názov
Muladhara   
Svadhisthana
Manipura 
Anahata 
Visuddhi 
Adzna 
Sahasrara 
Umiestnenie
spodná časť chrbtice, kostrč
pod krížovou kosťou
pod hrudnou kosťou
uprostred hrude
oblasť hrtanu
uprostred obočia
temeno hlavy
 

 

 

Odborne vám poradíme. 
Objednajte sa na analýzu bioenergetického poľa mailom alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63.

Termíny, kde a kedy meriame, nájdete nižšie.