Ako si vážime samy seba?
Zamysleli sa ste sa niekedy nad tým?

Svoju vlastnú hodnotu často odvodzujeme z toho, aký máme partnerský vzťah. Ľudí nemôžeme meniť na svoj obraz. Preto začnime od seba. Skutočná láska dáva druhému slobodu a nepripútava ho vo vzťahu. Na to, aby vznikla vzťahová rovnocennosť, je najprv potrebná naša vlastná sebaúcta a úcta voči partnerovi.

 

Ak si nevážime samy seba, nemôžeme si vážiť iného človeka. Prejaví sa to ako zablokovaná sakrálna čakra. Typické pre tento stav sú vlastné hodnotenia typu - nie som dosť dobrá matka, otec alebo nie som dosť dobrá dcéra, syn. Takýto človek nie je sám sebou. Nedostatok sebaúcty mení naše osobné vyžarovanie a samozrejme vyžarovanie bioenergetického poľa. Takéto energetické bloky vo vašej aure zaznamenáme a pri analýze aury vám poradíme, ako ich odstránite.

 

Partnerský vzťah môžu udržiavať aj negatívne emócie, ako je pocit viny, strach z osamelosti, strach z odmietnutia, strach prejaviť svoje emócie... Puto takéhoto typu môže partnerský vzťah otupiť.

Partnerský vzťah
 
 
Intenzívne žiarivá aura - vľavo a menej žiarivá aura - vpravo. Intenzívne a silno žiarivá aura človeka - vľavo.
Menej intenzívne žiarivá aura človeka - vpravo.
Výstup z diagnostického prístroja.
 

 

Ako máme radi samy seba, svoje telo?

Ak nie sme so sebou spokojní, sme nešťastní. Je to preto, že nemáme radí samy seba. Ako potom môžeme mať radi niekoho iného? Často počujeme - nech má miluje takú, aká som! Aj takto sa prejavuje zablokovaná srdcová čakra. No, ak nemáme radi samy seba my, prečo by nás mal rád niekto iný? Takýto to negatívny postoj k sebe mení naše vyžarovanie a tým, aj vyžarovanie bioenergetického poľa.

 

Je za naše emócie zodpovedný náš partner?

Naše postoje a bioenergetické pole nemôžeme oklamať. Aké máme myšlienky, náladu, aké prežívame emócie, aké máme postoje voči sebe, také je naše osobné vyžarovanie a samozrejme vyžarovanie aury, čo vám ukážeme pro meraní vašeho bioenergetického poľa. Viac ako 80% našich problémov vzniká "iba" v našej hlave. Začíname prežívať a živiť negatívne emócie, ako je hnev, nespokojnosť, nenávisť, strach, žiarlivosť, závisť, nedôvera...

 

Ak tieto emócie na nás pôsobia trvalo, dochádza k zmenám na energetickej úrovni. To podstatne ovplyvňuje naše bioenergetické pole a čakry, a tým aj zdravie. Neobviňujme druhých, ale začnime pracovať na sebe. Neviete ako? Práve naše bioenergetické pole nám môže pomôcť odhaliť príčiny konfliktov v partnerskom vzťahu, ktoré si často ani neuvedomujeme. Ak pochopíme súvislosti v našej aure, pomôže nám to odhaliť tajomstvo možných komplikácií v našom partnerskom vzťahu.

 

Partnerský vzťah
Partnerský vzťah

 

 

Mužský a ženský princíp rozhoduje o našej roli.

Ako napísal zakladateľ svetovej psychoanalýzy Dr. K. G. Jung: Ide o to, akú rolu žijeme, či sme spokojní s jej prežívaním. Ak nie, odoberá nám to energiu a sme unavení. Málo času venujeme partnerskému vzťahu cez zrkadlo mužského a ženského vnímania. Oba pohľady na svet sú odlišné. Naše rozvíjanie sa môže byť potlačené výchovou, predsudkami alebo nevhodnými prioritami.

 

Muži sa boja ženského tela, v ktorom je mužská energia. Ak ženy bojujú s mužmi a prijímajú mužskú rolu, v partnerskom vzťahu začnú súťažiť dve mužské energie. Ak ženy stratia svoju ženskosť, prejaví sa to v ich osobnom vyžarovaní. U mužov takéto vyžarovanie často nevyvoláva reakcie, aké by žena v nádeji očakávala. Ženy sa potom sťažujú, že sa muži boja úspešných žien. Nezávislé a úspešné ženy priťahujú často slabších mužov. Sťažujú sa, že dnešní muži sú slabí a nevyspytateľní.

 

Citliví a jemní muži sa zasa sťažujú, že ženy sa stali mužatkami, pretože si ich nepripustia k telu a nedajú sa ani objať. V ľudskom vedomí dochádza k obrovskej zmene tým, že žena sa učí byť energická a logická a naopak, muž sa učí využívať svoje city a intuíciu. Môže to pokračovať až do takej miery, že žena stratí kontakt so svojím ženským princípom a citlivý muž stráca svoj mužský princíp.

 

 

 

Objednajte sa na analýzu bioenergetického poľa mailom alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63, poradíme vám.

 

Partnerský vzťah