Najbližšie termíny, kedy a kde robíme analýzu aury:  
Košice: 
každý prac. deň
Žilina: 
1.-2. júl 
Bratislava: 
25.-26. júl 
Pripravujeme:
Lučenec: 
júl 
Banská Bystrica: 
júl 
Piešťany: 
júl 
 

Objednajte sa na analýzu

Máte pocit, že vás nikto nechápe?

Môže to byť váš partner, vaše deti, matka...

 

Nedáva vám partner pozornosť, akú by mal?

Vyvolávaja vo vás takýto partnerský vzťah negatívne emócie?

 

Odoberá vám to energiu?

Máte pocit, že ľudia vo vašom okolí vám narúšajú psychickú rovnováhu?

 

 

Vypracujeme analýzu partnerského vzťahu vašej dvojice.

Na základe analýzy vašej aury na špeciálnom prístroji sa dozviete, ako vo vašom partnerskom vzťahu na seba vzájomne vplývate. Či sú vaše energie v harmónii alebo ako vás v partnerskom vzťahu obmedzujú. Dozviete sa, ktorý z partnerov je vo vašom vzťahu dominantný. Lepšie pochopíte váš potenciál v partnerskom vzťahu. Odporúčame vám, ako docielite zlepšenie vzťahu a odbúranie negatívnych emócií v partnerskom vzťahu. Podrobná analýza vašej aury vám pomôže pochopiť samú/samého seba.

 

Chcete zlepšiť partnerské vzťahy?
Aký je váš postoj k sebe?

Zvykli sme si zvaľovať vinu za naše problémy na niekoho iného. Problém je ale často v nás. Naše správanie je výsledkom našich postojov k sebe, iným ľuďom a okoliu. Najdôležitejší je váš postoj k sebe. Určujeme si tým, ako sa budú správať iní voči nám. Postoj k sebe meníme podľa toho, ako sa vyvíjame a aké máme skúsenosti. Deformovaný postoj narúša harmóniu psychiky, celkové naše vyžarovanie a vyžarovanie aury.

 

Ako si vážite samy seba?
Zamysleli sa ste sa niekedy nad tým?

Svoju vlastnú hodnotu často odvodzujeme z partnerského vzťahu. Ľudí však nemôžeme meniť na svoj obraz. Musíme začať od seba. Skutočná láska dáva druhému slobodu a nepripútava ho v partnerskom vzťahu. Na to, aby vznikla rovnocennosť v partnerskom vzťahu, je potrebná vlastná sebaúcta a úcta voči partnerovi.

 

Ak si nevážite samy seba, nemôžete si vážiť iného človeka. Prejaví sa to zablokovaním druhej čakry. Typické pre tento stav sú vlastné hodnotenia typu - nie som dosť dobrá matka alebo nie som dosť dobrá dcéra. Takáto žena nie je sama sebou. Nedostatok sebaúcty mení vyžarovanie ženy a vyžarovanie aury. Takéto energetické bloky vo vašej aure zaznamenáme a pri hĺbkovej analýze aury vám poradíme, ako ich odstrániť.

 

Partnerský vzťah udržiavajú aj negatívne emócie, ako je pocit viny, strach z osamelosti, strach z odmietnutia, strach prejaviť svoje emócie... Puto takéhoto typu môže partnerský vzťah otupiť.

Partnerský vzťah
 
 
Intenzívne žiarivá aura - vľavo a menej žiarivá aura - vpravo. Intenzívne a silno žiarivá aura človeka - vľavo.
Menej intenzívne žiarivá aura človeka - vpravo.
Výstup z diagnostického prístroja.
 

 

Ako máte rada svoje telo?

Nie sme so sebou spokojní, sme nešťastní? Je to preto, že nemáme radí samých seba. Ako potom môžeme mať radi niekoho iného? Často počujeme  - nech má miluje takú, aká som! No, ak nemáme radi samých seba my, prečo by nás mal rád niekto iný? Takýto postoj zasa mení vyžarovanie ženy a vyžarovanie aury.

Je za vaše emócie zodpovedný váš partner?
Môžu emócie ovplyvniť zdravie?

Naše postoje a auru nemôžeme oklamať. Aké máme myšlienky, náladu, aké prežívame emócie, také je naše osobné vyžarovanie a vyžarovanie aury. Viac ako 90% našich problémov vzniká v psychike, čo výrazne ovplyvňuje emocionálny a psychický stav. Následkom toho začíname trpieť negatívnymi emóciami, ako je hnev, nespokojnosť, nenávisť, strach, žiarlivosť, závisť, nedôvera...

 

Ak tieto emócie pôsobia trvalo, dochádza k zmenám na energetickej úrovni, čo podstatne ovplyvňuje našu auru a tým zdravotný stav. Takéto emócie deštruktívne ničia telo. Neobviňujme druhých, ale začnime pracovať na sebe. Neviete ako? Práve stav vašej aury môže byť príčinou zistenia prekvapivého množstva konfliktov v partnerskom vzťahu, ktoré si ani neuvedomujeme. Pochopiť súvislosti vo vaše aure vám pomôže odhaliť tajomstvo komplikácií v partnerských vzťahoch.

 

Partnerský vzťah
Partnerský vzťah

 

 

Mužský a ženský princíp rozhoduje o vašej roli.

Ide o to, akú rolu žijete, či ste spokojní s jej prežívaním. Ak nie, odoberá nám to energiu, sme unavení a prejavuje sa to zmenou vyžarovania našej aury. Málo času venujeme partnerskému vzťahu cez zrkadlo mužského a ženského vnímania. Oba pohľady na svet sú odlišné. Naše rozvíjanie sa môže byť potlačené výchovou, predsudkami alebo nevhodnými prioritami.

 

Muži sa boja ženského tela, v ktorom je mužská energia. Ak ženy bojujú s mužmi a prijímajú mužskú rolu, v partnerskom vzťahu začnú súťažiť dve mužské energie. Ak ženy stratia svoju ženskosť, prejaví sa to v ich osobnom vyžarovaní a vyžarovaní aury. U mužov takéto vyžarovanie často nevyvoláva reakcie, aké by žena v nádeji očakávala. Ženy sa potom sťažujú, že sa muži boja úspešných žien. Nezávislé a úspešné ženy priťahujú často slabých mužov. Sťažujú sa, že dnešní muži sú slabí a nevyspytateľní.

 

Citliví a jemní muži sa zasa sťažujú, že ženy sa stali mužatkami, pretože si ich nepripustia k telu a nedajú sa ani objať. V ľudskom vedomí dochádza k obrovskej zmene tým, že žena sa učí byť energická a logická a naopak, muž sa učí využívať svoje city a intuíciu. Môže to pokračovať až do takej miery, že žena stratí kontakt so svojím ženským princípom a citlivý muž stráca svoj mužský princíp.

 

Aký je prejav Vašeho mužského a ženského princípu a čo to pre Vás znamená prakticky v partnerskom vzťahu, sa dozviete pri podrobnej analýze vašej aury.

 

Partnerský vzťah