Ako si vážime samy seba?
Zamysleli sa ste sa niekedy nad tým?

Svoju vlastnú hodnotu často odvodzujeme z toho aký máme partnerský vzťah. Ľudí však nemôžeme meniť na svoj obraz. Mali by sme začať od seba. Skutočná láska dáva druhému slobodu a nepripútava ho vo vzťahu. Na to, aby vznikla vzťahová rovnocennosť, je najprv potrebná naša vlastná sebaúcta a úcta voči partnerovi.

 

Ak si nevážime samy seba, nemôžeme si vážiť iného človeka. Vtedy je často zablokovaná sakrálna čakra. Typické pre tento stav sú vlastné hodnotenia typu - nie som dosť dobrá matka alebo nie som dosť dobrá dcéra. Takáto žena nie je sama sebou. Nedostatok sebaúcty mení naše vyžarovanie a vyžarovanie bioenergetického poľa. Takéto energetické bloky vo vašej aure zaznamenáme a pri analýze aury vám poradíme, ako ich odstránite.

 

Partnerský vzťah udržiavajú aj negatívne emócie, ako je pocit viny, strach z osamelosti, strach z odmietnutia, strach prejaviť svoje emócie... Puto takéhoto typu môže partnerský vzťah otupiť.

Partnerský vzťah
 
 
Intenzívne žiarivá aura - vľavo a menej žiarivá aura - vpravo. Intenzívne a silno žiarivá aura človeka - vľavo.
Menej intenzívne žiarivá aura človeka - vpravo.
Výstup z diagnostického prístroja.
 

 

Ako máme radi samy seba, svoje telo?

Nie sme so sebou spokojní, sme nešťastní? Je to preto, že nemáme radí samy seba. Ako potom môžeme mať radi niekoho iného? Často počujeme  - nech má miluje takú, aká som! Takto sa prejavuje zablokovaná srdcová čakra. No, ak nemáme radi samy seba my, prečo by nás mal rád niekto iný? Takýto postoj zasa mení vyžarovanie človeka a vyžarovanie bioenergetického poľa.

 

Je za naše emócie zodpovedný náš partner?

Naše postoje a bioenergetické pole nemôžeme oklamať. Aké máme myšlienky, náladu, aké prežívame emócie, také je naše osobné vyžarovanie a vyžarovanie aury. Viac ako 80% našich problémov vzniká v našej hlave. Začíname trpieť negatívnymi emóciami, ako je hnev, nespokojnosť, nenávisť, strach, žiarlivosť, závisť, nedôvera...

 

Ak tieto emócie pôsobia trvalo, dochádza k zmenám na energetickej úrovni, čo podstatne ovplyvňuje našu auru a tým aj zdravie. Neobviňujme druhých, ale začnime pracovať na sebe. Neviete ako? Práve stav našeho bioenergetického poľa môže byť príčinou zistenia prekvapivého množstva konfliktov v partnerskom vzťahu, ktoré si ani neuvedomujeme. Pochopiť súvislosti v našej aure, pomôže odhaliť tajomstvo komplikácií v partnerskom vzťahu.

 

Partnerský vzťah
Partnerský vzťah

 

 

Mužský a ženský princíp rozhoduje o našej roli.

Ide o to, akú rolu žijeme, či sme spokojní s jej prežívaním. Ak nie, odoberá nám to energiu, sme unavení a prejavuje sa to zmenou vyžarovania našej aury. Málo času venujeme partnerskému vzťahu cez zrkadlo mužského a ženského vnímania. Oba pohľady na svet sú odlišné. Naše rozvíjanie sa môže byť potlačené výchovou, predsudkami alebo nevhodnými prioritami.

 

Muži sa boja ženského tela, v ktorom je mužská energia. Ak ženy bojujú s mužmi a prijímajú mužskú rolu, v partnerskom vzťahu začnú súťažiť dve mužské energie. Ak ženy stratia svoju ženskosť, prejaví sa to v ich osobnom vyžarovaní a vyžarovaní aury. U mužov takéto vyžarovanie často nevyvoláva reakcie, aké by žena v nádeji očakávala. Ženy sa potom sťažujú, že sa muži boja úspešných žien. Nezávislé a úspešné ženy priťahujú často slabších mužov. Sťažujú sa, že dnešní muži sú slabí a nevyspytateľní.

 

Citliví a jemní muži sa zasa sťažujú, že ženy sa stali mužatkami, pretože si ich nepripustia k telu a nedajú sa ani objať. V ľudskom vedomí dochádza k obrovskej zmene tým, že žena sa učí byť energická a logická a naopak, muž sa učí využívať svoje city a intuíciu. Môže to pokračovať až do takej miery, že žena stratí kontakt so svojím ženským princípom a citlivý muž stráca svoj mužský princíp (zablokovaná sakrálna čakra).

 

Aký je prejav vašeho mužského a ženského princípu a čo to pre vás znamená prakticky v partnerskom vzťahu, sa dozviete pri komplexnej analýze vašeho bioenergetického poľa.

 

Objednajte sa na analýzu bioenergetického poľa mailom alebo zavolajte na tel: 0948 12 10 63

 

Partnerský vzťah