Zaujíma vás, v čom je naše Špecializované centrum alternatívnej medicíny výnimočné?

 

Používame diagnostický prístroj

patentovaný svetovo uznávanými vedcami, ktorý je na Slovensku jedinečný.

 

Žiadne domnienky a polopravdy

pracujeme na základe najnovších vedeckých poznatkov experimentálnej fyziky. Spolupracujeme s viacerými vedecko-výskumnými pracoviskami vo svete v oblasti výskumu bioenergetického poľa človeka.

 

Pomocou diagnostiky a analýzy

vášho bioenergetického poľa, odhalíme zdravotné, psychické a emocionálne problémy. Vaše bioenergetické pole (aura) je jedinečné tak, ako sú jedinečné odtlačky vašich prstov.

 

Podľa výsledkov merania dostanete konkrétne odporúčania pre vás

  1. vhodnú bylinnú terapiu
  2. optimálnu prírodnu detoxikáciu a očistu organizmu
  3. vhodnú úpravu stravy
  4. ktoré negatívne emócie a postoje sú pre vás zdravie poškodzujúce
  5. vyhodnotíme mieru vášho stresu a jeho dopad na váš zdravotný stav

 

Bioenergetické pole odráža aj vaše partnerské vzťahy

na základe výsledkov vašeho bioenergetického poľa vám poradíme ako ich lepšie zosúladiť.